Burime Trajnimi

Ky seksion do të përditësohet së shpejti me materiale të prodhuara nga Organizata Implementuese – ANTTARC si manuale trajnimi apo të ngjashme.