Ngritje Kapacitetesh

– Një Trajnim tre-ditor për Trajnerët në Qeverisjen e Mirë dhe Anti-Korrupsion për 17 Përfaqësues të Shoqërisë Civile.
– Pjesëmarrësit TOT morën pjesë katër punëtori rajonale të trajnimit njëditor në qeverisjen e mirë dhe anti-korrupsionin për 86 aktivistë të shoqërisë civile.
– Dy raunde të trajnimeve rajonale të trajnimit për qeverisje të mirë dhe kundër korrupsionit kryhen para çdo raundi të nën-granteve.
– Seminar trajnimi 2-ditor në gazetari hulumtuese për 15 gazetarë vendorë dhe përfaqësues të shoqatave të medias lokale.
– Seminar trajnimi dy ditor mbi angazhimin dhe aktivizimin e të rinjve për 15 të rinj.
– Seminaret dy-ditore të trajnimit në zhvillimin e projektit zhvillohen para çdo raundi të nën-granteve. Kanë marrë pjesë 44 përfaqësues të shoqërisë civile.